Automatyczne wypełnianie komórek

Przyjmijmy że potrzebujesz aby w komórkach kolejno pojawiły się wartości od 1 do 100. W komórce A1 wprowadź wartość 1 a w komórce A2 wartość 2 zaznacz te dwie komórki i przy pomocy uchwytu wypełnienia lewym przyciskiem myszki przeciągnij w dół o kolejne komórki (mały krzyżyk w prawym dolnym rogu zaznaczonych komórek), patrz rysunek 1.

liczby kolejno wypełniaj arkusz Excel

Rys. 1. Wypełnij od 1 do 100.

Excel analizuje wypełnione komórki, rozpoznaje wzór i wstawia wartości według tego wzoru, kolejny przykład to liczby parzyste, w komórce A1 wprowadzamy cyfrę 2 i w komórce A2 cyfrę 4, patrz rysunek 2.

liczby pzrzyste arkusz Excel

Rys. 2. Wypełnij tylko parzyste.

Excel dobrze sobie radzi z nazwami dni tygodnia, miesięcy, datami, patrz rysunek 3.

automatyczne wstawianie dni Excel

Rys. 3. Wypełnij dni tygodnia.

Nazwy które rozpoznaje Excel i wykorzystując wzór wypełnia kolejne komórki, przykłady:

  • pn (wt, śr, czw, itd)
  • 1-sty (1-lut, 1-mar, 1-kwi, itd.)
  • 2010 (2011, 2012, itd.)
  • 8:00 (9:00, 10:00, itd.)
  • Produkt 1 (Produkt 2, Produkt 3, itd.)

Dodatkowo Excel pozwala tworzyć nowe listy automatycznego wypełniania, za pomocą okna dialogowego, Plik > Opcje > Zaawansowane > Ogólne > Edytuj listy niestandardowe. Patrz rysunek 4, utworzyłem przykładową listę z kolorami, listę oczywiście można rozbudowywać, teraz wystarczy w komórkę wpisać jakikolwiek kolor z listy i za pomocą uchwytu komórki wypełnić pozostałe komórki wartościami.

nowa lista

Rys. 4. Nowa lista automatycznego wypełnienia.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)