Funkcja PMT Excel

W tym przykładzie obliczymy okresową kwotę spłaty kredytu / pożyczki przy założeniu że mamy stałą ratę i stałą stopę procentową.

=PMT(stopa_procentowa; liczba_spłat; wartość_bierząca)

A oto nasze dane:
Kwota pożyczki: 10 000 zł
Okres spłaty pożyczki: 36 m-cy (3 lata)
Oprocentowanie pożyczki: 8,5%
Kwota raty miesięcznej: ? (tego parametru szukamy)

=PMT(8,5%/12;36;10000)

Wynik formuły to miesięczna rata kredytu / pożyczki w kwocie: -315,68 zł
Obliczona kwota jest ujemna ponieważ musimy ją oddać do banku

Pierwszy argument to oprocentowanie roczne pożyczki 8,5 % dzielone na 12 (czyli na ilość miesięcy w roku). Drugi argument to liczba miesięcy spłaty pożyczki. Trzeci argument to kwota naszej pożyczki (jest to liczba dodatnia ponieważ tą kwotę dostajemy od banku).

A oto efekt działania funkcji PMT w arkuszu Excela.

PMT Excel przykład zastosowania
Rys. 1.

Efekt obliczeń.

PMT wynik obliczenia raty kredytu
Rys. 2.

Do obliczeń rat pożyczki można użyć również okna dialogowego funkcji, patrz rysunek 3.

PMT okno dialogowe
Rys. 3.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)