Jak rozdzielić dane na kilka kolumn

Potrzebujemy podzielić zawartość znajdującą się w jednej kolumnie na kilka kolumn w naszym przypadku dzielimy tekst na dwie kolumny. Do tego celu wykorzystam wbudowane narzędzie Excel-a, o nazwie Tekst jako kolumny.
Pokażę Wam jak to zrobić na przykładzie rozdzielenia na dwie kolumny imienia i nazwiska.

Poniżej przykładowa kolumna (zapisane dane w jednolitej kolejności imię nazwisko): kolumna z danymi wyjściowymi do rozdzielenia

Rys. 1. Kolumna z imionami i nazwiskami

Jak widzimy na powyższym rysunku, imię i nazwisko dzieli spacja. Zaznaczamy lewym przyciskiem myszki wszystkie dane w kolumnie i przechodzimy do narzędzia Tekst jako kolumny, narzędzie znajdziemy w zakładce Dane (patrz rysunek 2). wstążka Excel - narzędzia danych

Rys. 2. Narzędzia danych - tekst jako kolumny

Po kliknięciu uruchomia się nam okno z kreatorem (patrz rysunek 3). Kolumnę możemy rozdzielić przy pomocy dwóch różnych poleceń, na Rozdzielany znaki takie jak przecinek, spacja, tabulator, kropka, średnik, myślnik, itd. są separatorem. Lub przy pomocy Stała szerokość, tutaj rozdzielenia dokonuje się definiując szerokości kolumny. To tyle informacji o dostępnych opcjach. W naszej kolumnie mamy separator w postaci spacji więc zaznaczamy w kreatorze opcje Rozdzielany. dzielenie kolumny przy pomocy separatora

Rys. 3. Okno kreatora

Klikamy Dalej i następnie zaznaczamy spacja (patrz rysunek 4) klikamy Dalej, i kolejno Zakończ separator spacja

Rys. 4. Okno kreatora wybór separatora

Klikając Zakończ nazwiska zostały przeniesione do sąsiedniej kolumny (patrz rysunek 5). rozdzielenie tekstu w Excelu

Rys. 5. Imiona i nazwiska w sąsiednich kolumnach arkusza Excel

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)