Jak pokolorować co drugi wiersz w Excelu

Ustawienie tła w co drugim wierszu za pomocą formuły w Excelu 2013 i 2016 czy to w starszej wersji jest czynnością bardzo prostą, na początek skorzystam z formuły o następującym kształcie =MOD(WIERSZ();2)=0. Ta formuła sprawdza czy jest reszta z dzielenia. Dzielimy numer wiersza przez liczbę 2, jeżeli nie ma reszty z dzielenia to wartość równa się zero i tym samym warunek jest spełniony, następuje kolorowanie wiersza.

Przyjmijmy że chcemy pokolorować poniższe dane w Excel-u (patrz rysunek 1):

aktywna komórka w arkuszu excel

Rys. 1. Dane wyjściowe tabela do kolorowania co drugiego wiersza

Zaznaczamy za pomocą myszki (lewy klawisz myszki) cały obszar który chcemy pokolorować, następnie z menu wybieramy zakładkę Narzędzia główne kolejno Formatowanie warunkowe z listy wybieramy Nowa reguła kolejno Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować w pole tekstowe wklej tą regułę =MOD(WIERSZ();2)=0 (patrz rysunek 2).

wybór kolorowania

Rys. 2. Nowa reguła formatowania

Następnie kliknij formatuj i z palety wybierz kolor tła i zaakceptuj przyciskiem Ok i później jeszcze raz Ok. I otrzymamy m.in. taki efekt (patrz rysunek 3)

efekt pokolorowania

Rys. 3. Pokolorowane dane w Excelu co drugi wiersz

Aby wyczyścić / usunąć pokolorowanie należy wykonać następujące kroki, wybieramy Narzędzia główne kolejno Wyczyść z listy klikamy w Wyczyść formaty i gotowe.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)