Dodawanie i odejmowanie daty i dni Excel

Na początek powinniśmy wiedzieć jak poprawnie wygląda format daty w Excelu, przykład poprawnej formy daty: 2017-09-20 (rok, miesiąc, dzień oddzielone myślnikami). Dlaczego prawidłowy format daty jest tak ważny? Po to aby było można przeprowadzać różne operacje na datach m.in. dodawanie, odejmowanie itd.
Jeżeli mamy wprowadzoną datę w powyższym formacie możemy dokonać zmiany ustawień daty na formę niestandardową. W tym celu zaznaczamy przedział / kolumnę z datami. Z menu podręcznego myszki (prawy przycisk myszki) lub przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl + 1 przechodzimy do okna Formatowanie komórek i do zakładki Liczby z listy Kategoria: wybieramy Data i w prawym oknie wybieramy formę daty (patrz rysunek 1). ustawienie daty
Rys. 1. Formatowanie daty
Odejmowanie daty, obliczenie ile dni jest pomiędzy datami to bardzo prosta czynność od daty w komórce A11 odejmujemy datę w komórce A2 i otrzymujemy wynik w postaci liczby dni przykład (patrz rysunek 2), formuła ma kształt =A11-A2. Jeżeli w ten sposób dokonujesz obliczenia ilości dni, pamiętaj zawsze odejmuj od daty nowszej, datę starszą (wtedy będziesz mieć pewność że obliczenia zostaną wykonane poprawnie). odejmowanie daty
Rys. 2. Odejmowanie daty, wynik obliczenia to 374 dni.
Zastosowanie funkcji DATA.RÓŻNICA, na przykładzie obliczymy ile pełnych miesięcy dzieli dwie daty. Przykład zastosowanej funkcji =DATA.RÓŻNICA(A2;A12;"M") (patrz rysunek 3), liczba M oznacza że funkcja obliczy ilość pełnych miesięcy. Ważne, jeżeli korzystasz z funkcji DATA.RÓŻNICA, jako pierwszy argument w funkcji wprowadzaj datę starszą a późnej datę nowszą (inna kolejność może mieć wpływ na działanie funkcji). Dodatkowo komórka (w tym przypadku C2) w której wpisujemy funkcję powinna mieć format Liczby > Liczbowe lub Ogólne (zaznaczamy komórkę i przechodzimy do formatowania komórek). odejmowanie daty
Rys. 3. Funkcja oblicz ile miesięcy jest od roku 1954 do roku 2017, wynik to 762 miesiące.

Kolejny przykład, oblicz ile tygodni dzieli dwie daty, zastosowana funkcja =DATA.RÓŻNICA(A2;B2;"D")/7 liczba D oznacza dzień, natomiast 7 liczbę dni w tygodniu, (patrz rysunek 4).

ilość tygodni
Rys. 4. Funkcja oblicz ile tygodni od 1954 do 2017, wynik to 3313,57.

Natomiast jak policzyć ile pełnych lat dzieli dwie daty, oto nasza funkcja =DATA.RÓŻNICA(A2;B2;"Y") (patrz rysunek 5). ilość lat

Rys. 5. Funkcja oblicz ile lat, wynik 63.

Dodawanie lat, miesięcy i dni do daty, nasza funkcja wygląda tak =DATA(ROK(B2)+2;MIESIĄC(B2)+1;DZIEŃ(B2)+5), do daty zamieszczonej w komórce B2 dodajemy 2 lata, 1 miesiąc, 5 dni (parz rysunek 6 i 7), funkcję wprowadzam w komórce C2. dodawanie daty Excel

Rys. 6. Dodaj do daty dwa lata, miesiąc i pięć dni.

A oto efekt działania funkcji, wynik dodawania.

dodaj datę efekt
Rys. 7.

Odejmowanie lat, miesięcy i dni, przykładowa funkcja może wyglądać następująco =DATA(ROK(B2)-3;MIESIĄC(B2)-6;DZIEŃ(B2)-10), w tym przykładzie od daty w komórce B2 odejmujemy 3 lata, 6 miesięcy, 10 dni.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)