Tworzenie tablic Excel / formuły tablicowe cz. 2

Na początek czym jest tablica? Jest to zbiór elementów na których można przeprowadzać różne działania matematyczne, logiczne itp. 

W Excelu możemy tworzyć tablice jednowymiarowe lub dwuwymiarowe.
Tablica jednowymiarowa to zbiór danych zamieszczonych w jednym wierszu (tablica pozioma) lub danych w jednej kolumnie (tablica pionowa).
Tablica dwuwymiarowa zbiór wartości przechowywany jest w prostokątnym zakresie komórek arkusza.

Tablica nie musi być przechowywana w komórkach arkusza Excela, może też być zapisana w pamięci programu, taka tablica nosi nazwę Stałej tablicowej.
Stałą tablicową tworzymy po przez objęcie nawiasami klamrowymi listy elementów.

Przykłady tablicy jednowymiarowej poziomej: {1\2\3\4\5\6\7} lub {"czarny"\"zielony"\"czerwony"\"niebieski"}
Przykłady tablicy jednowymiarowej pionowej: {1;2;3;4;5;6;7} lub {"czarny";"zielony";"czerwony";"niebieski"}
Przykład tablicy dwuwymiarowej: {1\2\3;4\5\6;7\8\9;10\11\12}


Przykład - tablica pozioma

Aby wyświetlić zawartość tablicy poziomej jednowymiarowej która ma cztery argumenty, zaznaczamy cztery komórki w jednym wierszu (patrz rysunek 1), w pasku formuły wklejamy / wpisujemy naszą tablicę (nie zapomnij znaku równości z przodu):
={"czarny"\"zielony"\"czerwony"\"niebieski"}.

Rys. 1.

Ważne, wywołujemy formułę tablicową, wciskamy kombinację klawiszy z klawiatury Ctrl + Shift + Enter.

Rys. 2.

Przykład - tablica pionowa

W tym przykładzie zaznaczamy 4 komórki w pionie(patrz rysunek 3), w pasku formuły wpisujemy:
={"czarny";"zielony";"czerwony";"niebieski"}

Rys. 3.

Nie zapominaj o kombinacji trzech klawiszy Ctrl + Shift + Enter.

Rys. 4.

Przykład - tablica dwuwymiarowa

Zaznacz prostokątny zakres komórek w arkuszu (patrz rysunek 5), w pasku formuły wpisz formułę:
={1\2\3;4\5\6;7\8\9;10\11\12}
Aktywacja formuły tablicowej z klawiatury Ctrl + Shift + Enter, efekt działania formuły tablicowej patrz rysunek 6.

wstęp do tablic
Rys. 5.
przykłady z tablicami
Rys. 6.

Jak automatycznie zaznaczyć wszystkie komórki w tablicy? Używamy kombinacji dwóch klawiszy Ctrl + /.

Jak edytować formułę tablicową? Zaznacz wszystkie komórki tablicy i kliknij w pasek formuły aby dokonać edycji.

Jak usunąć formułę tablicową? Zaznacz wszystkie komórki tablicy i z klawiatury kliknij klawisz Delete.


Nadawanie nazw stałym tablicowym

Stałe tablicowe możemy zapisywać nadając im nazwy, przykład tablicy z rozmiarami: {"XS"\"S"\"M"\"L"\"XL"\"XXL"\"XXXL"}, tak naprawdę nazwana tablica staje się nazwaną formułą.

Nazwę nadajemy (patrz rysunek 7) Formuły > Definiuj nazwę, nadaję Nazwę "RozmiaryUbran" i w polu Odwołuje się do: wpisuję tablicę ze znakiem równości z przodu. jak nadać nazwę tablicy excel
Rys. 7.

Gdy już mamy nazwaną tablicę wystarczy zaznaczyć przedział komórek (w tym przypadku 7 komórek w poziomie) w pasku formuły wpisać =RozmiaryUbran, kolejno przy pomocy klawiszy Ctrl + Shift + Enter wyświetlić formułę tablicową.

pokaż tablicę
Rys. 8.

Gdy chcemy tablicę poziomą zapisać w pionie używamy funkcji TRANSPONUJ, przykład poniżej.
=TRANSPONUJ(RozmiaryUbran)
Identycznie postępujemy jak chcemy wyświetlić tablicę pionową w poziomie.

użycie funkcji transponuj
Rys. 9.

Gdy aktywujesz formułę tablicową nigdy nie wpisuj nawiasów klamrowych z klawiatury, zrobi to skrót klawiszy
Ctrl + Shift + Enter.

 

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)