Ukrywanie i odkrywanie kolumny, wiersza w Excelu

Aby ukryć całą kolumnę lub cały wiersz, wykonaj następujące polecenie:

Kliknij w numer wiersza / kolumny aby zaznaczyć cały wiersz lub całą kolumnę z menu podręcznego myszki (prawy przycisk myszki) wybierz Ukryj.

ukryj kolumnę B
Rys. 1.

Jak odkryć wiersz lub kolumnę w arkuszu Excela? 

Aby odkryć ukryty wiersz bądź kolumnę w naszym przykładzie odkrywamy kolumnę B, więc zaznaczamy dwie sąsiadujące kolumny A i C i z menu podręcznego myszki wybieramy: Odkryj

odkryj kolumnę B
Rys. 2.