Excel interface i podstawy

Skoroszyt i arkusz w Excel ❯

Jaką rolę pełni skoroszyt i arkusz - podstawy programu.

Nawigacja w arkuszu ❯

Jak się poruszać po obszarze roboczym arkusza?

Pasek narzędzi szybki dostęp ❯

Główna rola, dostosowanie paska do własnych potrzeb.

Wstążka ❯

Konfiguracja i ustawienia wstążki.

Pasek formuły i pasek stanu ❯

Jak z niego korzystać, do czego służy.

Formuły / funkcje Excel ❯

Formuły / Funkcje.

 

Praca z tekstem

Automatyczne wypełnianie komórek ❯

Jak wypełnić automatycznie komórki arkusza Excel-a.

Jak rozdzielić tekst na dwie kolumny ❯

Jak podzielić imiona i nazwiska na dwie komórki w Excelu.

Edycja tekstu - z wielkiej litery ❯

Nadpisywanie komórek Excel - szybka edycja danych.

Łączenie dwóch lub wielu komórek ❯

Jak połączyć ze sobą kilka kom. w arkuszu.

Usuwanie niepotrzebnych spacji ❯

Jak usunąć niepotrzebne spacje pomiędzy wyrazami?

Jak zmienić tekst w Excelu ❯

Okno dialogowe lub funkcje PODSTAW, ZASTĄP.

 

Bez kategorii

Nadawanie nazw komórkom i grupom ❯

Zakres nazw, posługiwanie się nazwami, odwołania.

Jak wydrukować linie siatki Excel ❯

Drukowanie obramowania tabeli lub siatki w Excelu.

 Co oznaczają błędy w Excelu ❯

Błędy w formułach, co oznaczają

 Importowanie danych do Excela ❯

Importowanie i formatowanie / porządkowanie danych.

 Usuwanie duplikatów ❯

Znajdowanie i usuwanie duplikatów.

 Automatyczne kopiowanie formuły ❯

Automatyczne / hurtowe kopiowanie formuły do wierszy.

 

Data i godzina

Data Excel - dodawanie i odejmowanie ❯

Operacje na datach funkcja DATA.RÓŻNICA i DATA.

 Godziny w Excel - sumowanie ❯

Na przykładzie grafika pracy - dodawanie formatowanie godzin.

 Funkcja DATA ❯

Uporządkowanie daty w Excel

 

Formuły / funkcje logiczne

Kolorowanie wybranych wierszy warunek ❯

Jak kolorować wiersze gdy spełnione pewne kryterium.

Kolorowanie komórek sobota i niedziela ❯

Kolorowanie weekendów i dni świątecznych w grafiku.

Jak policzyć komórki Excel ❯

Jak policzyć komórki w Excelu o określonych warunkach.

Excel podział mężczyzna kobieta ❯

Jak określić dodać płeć w Excelu? JEŻELI() PRAWY().

 

Formuły / funkcje matematyczne

Dodawanie suma w Excelu ❯

Praktyczne przykłady z wykorzystaniem formuły.

Średnia lub Suma jeżeli spełniony warunek ❯

Obliczmy średnią lub sumę komórek i dopasowanie wzorca.

SUMA.WARUNKÓW ❯

Suma jeżeli spełnione kryteria jedno, dwa, trzy itd.

Jak pokolorować co drugi wiersz ❯

Kolorowanie co 2 wiersza na przykładzie.

 

Formuły / funkcje finansowe

Formuła / funkcja FV - zysk z lokaty ❯

Obliczanie zysku z lokaty wstęp do formuły finansowej.

Funkcja RATE - oblicz stopę oprocentowania ❯

Obliczamy stopę oprocentowania kredytu samochodowego.

Funkcja PMT - oblicz ratę pożyczki ❯

Wyliczamy ratę pożyczki przy stałym oprocentowaniu.

 

Wyszukiwanie i odwołania

Funkcja WYSZUKAJ PIONOWO przykład ❯

Jak działają funkcje wyszukaj.

Odwołanie do innego arkusza - formuła ❯

Jak wykonać odwołania do danych z innych arkuszy.

 

Tabele w Excelu

 Tworzenie tabeli w Excelu ❯

Tworzenie tabeli i zalety tabeli w Excelu.

Sortowanie i filtrowanie tabeli w Excelu ❯

Sortowanie niestandardowe, filtry liczb, wyszukiwanie w tabeli.

 

Formuły tablicowe i tablice

Formuły tablicowe przykłady cz.1 ❯

Jak działają formuły tablicowe ilustrowane przykłady.

Tworzenie tablic, formuły tablicowe cz. 2 ❯

Co to są tablice? Tworzenie tablic na przykładach.

Formuły tablicowe / działania cz. 3 ❯

Mnożenie tablic, potęgowanie, dodawanie.