Błędy w formułach Excel, co oznaczają

  • #DZIEL/0! - komunikat pojawia się gdy formuła próbuje dzielić przez zero lub przez pustą komórkę.
  • #NAZWA? - komunikat pojawia się gdy w formule użyto nazwy której nie rozpoznaje program Excel.
  • #N/D! - formuła odwołuje się do pustej wartości lub w przypadku gdy funkcja wyszukująca nic nie znalazła.
  • #ZERO! - formuła używa przecięcia dwóch zakresów komórek, które jednak się nie przecinają.
  • #LICZBA! - problem z wartością.
  • #ADR! - formuła się odwołuje do niewłaściwej komórki, przykładem jest odwoływanie się do usuniętej komórki.
  • #AGR! - formuła zawiera argument niewłaściwego typu.

Jeżeli cała komórka wypełniona jest krzyżykami #########, zazwyczaj oznacza to że komórka jest zbyt wąska aby pokazać wartość. Trzeba zwiększyć szerokość kolumny.