Tworzenie tabeli, praca z tabelami Excel

Praca z tabelą jest dużo łatwiejsza od zbioru danych t.zw. listy w arkuszu.

Głowne zalety tabel nad zwykłymi listami arkusza:

  • Nagłówek każdej kolumny posiada przycisk za pomocą którego można przeprowadzić sortowanie i filtrowanie danych;
  • Styl tabeli jest nadawany automatycznie (możemy go później zmieniać);
  • Szybkie usuwanie duplikatów (usuwanie powtarzających się wierszy);
  • Jeżeli utworzyliśmy wykres danych, wykres automatycznie będzie się aktualizował wraz ze zmianami w tabeli;
  • Zaznaczanie całych kolumn i wierszy jest dużo prostsze;
  • Powiększanie tabelki (wystarczy przeciągnąć kontrolkę umiejscowioną w prawym dolnym rogu tabelki);
  • Tabelę łatwo rozbudowuje się o nowe kolumny i wiersze;

Jak utworzyć tabelę w Excel?

Mamy tutaj przykładowe dane, klikamy w jakąkolwiek komórkę w obrębie danych z których chcemy utworzyć tablicę, kolejno z klawiatury wybieramy skrót klawiszowy Ctrl + T, Excel automatycznie rozpozna zakres komórek (patrz rysunek 1 i 2).

Rys. 1.

Klikamy w przycisk OK, a to nasza tabela.

tworzenie tabel w excelu przykład

Rys. 2.

Dodawanie nowej kolumny do tabeli, nic prostszego, w komórce obok wpisujemy tekst, Excel automatycznie dodaje całą kolumnę do tabeli, patrz rysunek 3, ja dodałem nową kolumnę "Data zwolnienia".

dodawanie nowej kolumny do tabeli w Excelu przykład

Rys. 3.

Dodawanie nowego wiersza w tabeli, sytuacja wygląda podobnie jak z kolumnami, po prostu piszemy w pierwszym wierszu pod tabelą, Excel z automatu włącza wiersz do tabeli. (Dodatkowa informacja. Jak utworzyć nowy wiersz w tabeli? Klikamy w ostatnią komórkę ostatniego wiersza tabeli i przy pomocy przycisku Tab z klawiatury przechodzimy do nowego wiersza).

dodawanie nowego wiersza

Rys. 4.

Jak z powrotem tabelę przekonwertować na zwykłą listę zakres? (patrz rysunek 5) 
Narzędzia tabel > Projektowanie > Narzędzia > Konwertuj na zakres

przekształć tabelę na zwykłe dane

Rys. 5.

Jak z usunąć zduplikowaną treść / wiersze w tabeli?  
Narzędzia tabel > Projektowanie > Narzędzia > Usuń duplikaty
Aby cofnąć zmiany usuwania można użyć skrótu Ctrl + Z.

 

Jak dodać wiersz sumy?
Narzędzia tabel > Projektowanie > Wiersz sumy (zaznaczamy)
W wierszu sumy mamy takie funkcje jak: suma, średnia, max, min, itd. W kolumnie muszą występować wartości liczbowe (patrz rysunek 6).

wiersz sumy excel

Rys. 6.

Zaznaczanie kolumn i wierszy w tabelach jest proste. Najeżdżamy myszką na nazwę kolumny jak się pojawi strzałka w dół klikamy, nasza kolumna została zaznaczona.

Rys. 7.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)