Formuły tablicowe część 1

Warto korzystać z formuł tablicowych, dają więcej możliwości i tym samym więcej frajdy z ich stosowania.

Na prostym przykładzie pokaże wam co potrafi formuła tablicowa. Na rysunku 1 jest tabela z produktami (Produkt, Cena, Sprzedaż sztuk), przy pomocy formuły tablicowej obliczę wartości które znajdą się w kolumnie D (Suma).

Rys. 1.

W pierwszym kroku zaznaczamy przedział komórek D2:D8, to tutaj formuła tablicowa wpisze wartości wynik mnożenia (cena*sprzedaż sztuk), patrz rysunek 2 .

zaznacz przedział kolumny suma

Rys. 2.

W pasku formuły wpisujemy formułę =B2:B8*C2:C8 (kolumnę B2:B8 z wartościami mnożymy przez kolumnę C2:C8). mnożenie excel

Rys. 3.

Po wprowadzeniu formuły (a że jest to formuła tablicowa) wywołanie formuły zamiast przycisku Enter wykonujemy ważne przy kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Enter. Użycie tej kombinacji klawiszy sprawia że formuła zostanie otoczona nawiasami klamrowymi (nigdy nie wpisujemy tych nawiasów sami, robimy to zawsze przy pomocy kombinacji trzech klawiszy). Wynik działania formuły tablicowej, formuła zapisała wynik mnożenia do siedmiu komórek, patrz rysunek 4.

formuła tablicowa

Rys. 4.

{=B2:B8*C2:C8} - nawiasy klamrowe oznaczają że jest to formuła tablicowa.

W przykładzie powyżej zastosowałem wielokomórkową formułę tablicową (zapisaliśmy wynik w 7 komórkach).

Poniżej obliczę sumę wszystkich komórek zawartych w kolumnie D przy pomocy jednokomórkowej formuły tablicowej.

Nasza formuła: {=SUMA(B2:B8*C2:C8)}, patrz rysunek 5. Pamiętaj aby nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Shift + Enter (sam/a nie wpisuj nawiasów klamrowych).

formuła tablicowa

Rys. 5.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)