Funkcja DATA, konwersja daty, uporządkowanie daty Excel

Za każdym razem jak importujemy dane z innych dokumentów do arkusza Excela Data nie ma odpowiedniego formatu Excela. 

O odpowiedni format musimy zadbać a choćby dlatego że nie będziemy mogli przeprowadzać różnego rodzaju analiz na datach (sortowanie, filtrowanie itd.).

Przykład użycia funkcji DATA

Na stronie HTML mam listę która zawiera 172 rekordy, listę zamierzam skopiować do Excela i ustawić odpowiedni format daty i poprawić format kolumny z płatnościami.

tabela z listą faktur na stronie HTML

Rys. 1. Dane na stronie HTML

Zaznaczam myszką na stronie HTML 172 rekordy i z wybieram z klawiatury Ctrl + C (patrz rysunek 2)

kopiowanie danych do Excela z e strony HTML

Rys. 2. Tabela na stronie HTML

Klikamy w komórkę Excela i wklejamy skopiowane dane Ctrl + V (patrz rysunek 3), jeszcze tylko trzeba ustawić odpowiednią szerokość kolumn i wysokość wierszy.

Rys. 3. Dane przekopiowane do Excela

Ustawiłem odpowiednią szerokość kolumn i wysokość komórek dla 172 wierszy.

Rys. 4.

W kolumnie I mamy format daty: 19/04/2017 chcę go zamienić na format 2017-04-19.

Krok pierwszy kolumnę I dzielimy na 3 kolumny. Zaznaczamy cała kolumnę I z przechodzimy Dane > Narzędzia danych > Tekst jako kolumny.

Jako ogranicznik ustawiamy znak ukośnika /.

Rys. 5.

Nowe wartości zapisujemy w kolejnych pustych kolumnach, w pole "Miejsce docelowe" wpisałem $N$2 (to znaczy wklejanie rozpcznij od komórki N2, znak dolara blokuje tą komórkę).

Rys. 6.

Data została rozbita na 3 kolumny - N, O, P.

porządkowanie daty w Excelu

Rys. 7.

Czas najwyższy żeby użyć funkcji DATA, w komórce I2 wprowadzamy formułę w postaci:
=DATA(P2;O2;N2). W formule wpisujemy komórki w kolejności: rok; miesiąc; dzień.

użycie funkcji data

Rys. 8.

Formułę kopiujemy do pozostałych wierszy, można to zrobić przeciągając uchwyt komórki w dół wierszy, lub zaznaczyć całą kolumnę z datami wpisać formułę i zamiast samego Enter wybrać kombinację Ctrl + Enter, cała kolumna wypełni się prawidłowym formatem daty.

Kolumny: Faktura, Data Faktury, Suma, kopiuję i wklejam do innych kolumn tworząc arkusz z danymi których tak naprawdę potrzebuje. Resztę danych usuwam z arkusza.

Kopiowanie i wklejanie kolumny z datami, zaznacz cała kolumnę z datami, następnie użyj skrótu kopiowania Ctrl + C, następnie kliknij w komórkę B1(tutaj skopiujemy dane), z klawiatury kliknij klawisz M (wklej wartości i formatowanie warunkowe).

lista faktur

Rys. 9.

Pozostało jeszcze poprawienie kolumny z liczbami w kolumnie Suma, chcemy uzyskać wartości Liczbowe > Walutowe.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)