Sumowanie warunkowe jeżeli spełnione kryteria SUMA.WARUNKÓW

Przykład sumowania z użyciem więcej niż jednego kryterium. Użyjemy do tego celu funkcji SUMA.WARUNKÓW. W naszym przykładzie muszą być spełnione trzy warunki. Oczywiście warunków może być dwa, trzy, cztery i więcej. Kolejne warunki dopisujemy w formie: zakres_komórek; "wzorzec"; zakres_komórek; "wzorzec" itd.

=SUMA.WARUNKÓW(C2:C20;B2:B20;"Warszawa";C2:C20;">15000";C2:C20;"<17000")

W naszej funkcji pierwszy argument to przedział C2:C20 z którego będzie wyliczana suma o ile kryteria zostaną spełnione. Kryteria to: w przedziale B2:B20 musi być dopasowane miasto "Warszawa", kwota w kolumnie C2:C20 musi być większa od 15000 i być mniejsza a niżeli 17000.

sumowanie 3 kryteria

Rys. 1.

Dla przypomnienia formuła SUMA.JEŻELI dla jednego kryterium poniżej zwraca sumę kwot z umów zawartych dla miasta "Warszawa".

=SUMA.JEŻELI(B1:B20;"Warszawa";C1:C20); patrz rysunek 2.

W tablicy B1:B20 szukamy wzorca "Warszawa", w zbiorze C1:C20 formuła wykonuje dodawanie jeżeli spełniony warunek.

sumuj jeżeli kryterium spełnione

Rys. 2.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)