Skoroszyt i arkusz w Excel

Skoroszyt jest to plik, okno aplikacji w której przechowujemy dowolną ilość arkuszy, skoroszyt pełni funkcję t.zw. teczki na dokumenty. W Excelu 2013 i 2016 po otwarciu skoroszytu mamy otwarty jeden arkusz aby dodać kolejny arkusz klikamy w ikonę plusa w dolnej belce okna dialogowego Excela.

okno arkusza

Rys. 1. Dodaj nowy arkusz do skoroszytu

Arkusz to miejsce w którym wprowadzamy dane tekstowe i liczbowe i wykonujemy operacje na tych danych. W arkuszu możemy wstawiać tabele i wprowadzać w nich wartości na podstawie tych wartości możemy rysować wykresy lub wykonywać szereg różnych zadań za pomocą wbudowanych w program formuł i funkcji.

Operacje na arkuszach, możemy wykonywać szereg operacji dodawanie i usuwanie arkuszy, zmiana nazwy lub przesuwanie arkuszy (przesunięcie możemy zrobić metodą chwyć i przesuń). Operacje możemy wykonać m.in. używając menu podręcznego myszki, prawym przyciskiem myszki klikamy na arkusz i tam mamy dostępne takie funkcje jak: Wstaw, Usuń, Zmień nazwę, itd.

dodaj usuń zmień nazwę

Rys. 2. Operacje na arkuszach

Powyższe operację możemy wykonać korzystając z górnego menu programu, przykład: Narzędzia główne > Komórki > Wstaw > Wstaw arkusz lub Narzędzia główne > Komórki > Formatuj > Zmień nazwę arkusza, nowy arkusz wstawić można również przy pomocy skrótu z klawiatury Shift + F11

usuń arkusz wstążka

Rys. 3. Operacje na arkuszach inne metody

Przechodzenie z arkuszu do arkuszu m.in. możemy wykonać z poziomu klawiatury skróty Ctrl +PgUp (przeskocz w lewo), Ctrl + PgDn (przeskocz w prawo).

Komórki w arkuszach możemy zabezpieczyć przed niechcianą edycją bądź usunięciem danych. Komórki zabezpieczymy klikając prawym przyciskiem myszki na nazwę arkusza i menu podręcznego myszki wybieramy pozycję Chroń arkusz na check liście odznaczamy pozycje, definiujemy jakich opcji ma dotyczyć ochrona i wprowadzamy hasło zabezpieczające.

Jak sami widzicie twórcy Excela postarali się o to aby korzystanie z programu nie stwarzało większych problemów. A jeden cel można osiągnąć różnymi krokami.