Jak dopisać płeć w Excel-u na podstawie imienia?

Przyjmijmy że mamy tabelę z danymi osobowymi w postaci imiona i nazwiska i chcemy przy pomocy formuły dopisać do danych płeć. Załóżmy że w tabeli są tylko osoby o polskich imionach. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ wszystkie polskie imiona kobiece kończą się na literę a, natomiast męskie kończą się na inną literę. Ale są od tego wyjątki w postaci starych imion męskich, ale do tego jeszcze wrócimy w tej lekcji.

Na początek skorzystamy z formuły z funkcjami JEŻELI i PRAWY. Funkcję PRAWY zagnieździmy w funkcji JEŻELI.

Mamy taką tabelę z danymi wyjściowymi, patrz rysunek 1.

imiona i nazwiska

Rys. 1. Dane wyjściowe

W komórce C2 wprowadzamy formułę w postaci =JEŻELI(PRAWY(A2;1)="a";"Kobieta";"Mężczyzna") i klikamy Enter, formuła wykonuje działanie dla pierwszego wiersza danych, aby skopiować formułę dla pozostałych wierszy, najeżdżamy myszką na dolny prawy róg komórki C2 aż pojawi się znak +  następnie wciskamy lewy przyciski myszki i przeciągamy / kopiujemy w naszą formułę w dół, patrz wynik działania formuły na rysunku 2.

Excel podział mężczyzna kobieta

Rys. 2. Imię i nazwisko i dopisana płeć

Jak działają te formuły? Funkcja PRAWY pobiera wartość z komórki w tym przypadku komórki A2 liczba 1 po średniku oznacza tyle że funkcja z wyrazu pobiera jedną literę z prawej strony. W tym przypadku jeżeli jest to litera a to warunek jest spełniony i w funkcji JEŻELI wpisywany jest pierwszy argument w naszym przypadku jest to słowo "Kobieta" a jeżeli warunek nie jest spełniony, wpisywany jest drugi argument słowo "Mężczyzna"

Jak już pisałem wcześniej to nie jest idelane rozwiąznie ze względu że zdażają się imiona męskie kończące się na literę a. Do tych imion zaliczają się: Bonawentura, Barnaba, Kosma, Juda, Dyzma, Zawisza.

Jak widać na rysunku 2, wierszu 5 i 8 mamy dwie osoby o imionach Juda i Zawisza, osoby te niesłusznie zostały sklasyfikowane jako kobiety. Teraz przy pomocy bardziej rozbudowanej formuły pokaże wam jak wprowadzić wyjątek dla tych rzadko spotykanych imion męskich. Poprzednią formułę zastąpimy nową formułą a przyjmie ona następujący kształt : =JEŻELI(LUB(A2={"Bonawentura";"Barnaba";"Kosma";"Juda";"Dyzma";"Zawisza"});"Mężczyzna";JEŻELI(PRAWY(A2;1)="a";"Kobieta";"Mężczyzna"))

Została tutaj użyta dodatkowo funkcja LUB, aby dodać wyjątek w postaci rzadkich imion męskich, w tej funkcji możemy zawrzeć bardzo dużą ilość argumentów, wykorzystamy do tego celu tablicę (nawiasy klamrowe) w której  zamieszczamy argumenty i oddzielamy średnikiem. 

A oto wynik działania nowej formuły, jest dużo lepiej, patrz rysunek 3. korzystanie z formuły w Excelu

Rys. 3. Płeć w Excel skuteczny sposób na podział

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)  

awatar 2021-11-08    tak własnie
fajna sprawa


awatar 2021-05-26    Piotr
Super sprawa! a jak do tego dodać funkcję usuń.zbędne.odstępy? Bo jeśli jest spacja po imieniu to traktuje kobietę jako Mężczyznę ;-)