Nazwy komórek i zakresów komórek

Nadanie nazwy komórce lub grupie komórek ma wiele zalet praktycznych.

Jakie to zalety? M.in. bardziej czytelna struktura formuły. Odwołania do nazw globalnych reprezentujących komórkę lub grupę komórek można robić do dowolnego arkusza w skoroszycie bez stosowania dodatkowych kwalifikatorów, jak to było omawiane tutaj.

Przykład: =SUMA(SprzedażMiesięczna)*ProcentNaszejProwizji

W tym przykładzie zakres komórek D23:D1448 ma nazwę SprzedażMiesięczna, a komórka E1 - ProcentNaszejProwizji.

nazwy
Rys. 1. Nadawanie nazwy zakresowi komórek

Tworzenie nazw

Zaznaczamy komórkę lub grupę komórek i kolejno przechodzimy Formuły > Definiuj Nazwę
lub Formuły > Menadżer nazw > Nowy.

menadżer nazw
Rys. 2. Nadawanie nazw

Zasady nadawania nazw:

  • Nazwy nie mogą zawierać spacji;
  • Nazwy mogą być kombinacją liter, liczb, znaku kropki i podkreślenia;
  • Nazwa musi zaczynać się od litery lub znaku podkreślenia;
  • Można stosować pojedyncze litery z wyjątkiem: R, C, W, K;
  • Nazwa nie może przekraczać 255 znaków.

Automatyczne nazywanie wielu zakresów komórek

Zaznacz komórki, kolejno przejdź do FORMUŁY > Nazwy zdefiniowane > Utwórz z zaznaczenia, patrz rysunek 3.

automatyzacja
Rys. 3. Automatyczne nadawanie nazw.

Efekt automatycznego nadania nazw, patrz rysunek 4, lista nazw z podziałem na kolumny.

lista nazw
Rys. 4. Lista nazw.

Zarządzanie nazwami - Menadżer zadań

Edytowanie, usuwanie i dodawanie nowych nazw, okno dialogowe, które widać na rysunku 5.

menadżer nazw
Rys. 5. Okno Menadżer Nazw.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)