Pasek formuły Excel

W pasku formuły możemy wprowadzić lub edytować formułę, to samo można robić w komórce arkusza. Po kliknięciu w komórkę w której jest wprowadzona formuła w pasku otrzymujemy podgląd zawartości.

pasek formuły w programie Excel

Rys. 1. Pasek formuły, ikony i pole nazwy

Przed paskiem formuły znajdują się trzy ikony, które oznaczają kolejno: Anuluj, Wpis, Wstaw funkcję.

Jeżeli fasek formuły jest ukryty a chcesz mieć do niego dostęp, wybierz kolejno WIDOK > (znajdź grupę) Pokazywanie > (zaznacz) Pasek formuły.

Pasek stanu

Pasek stanu ulokowany jest w dolnej belce ekranu, poniżej arkusza(obszaru roboczego) na pasku znajdziemy informacje co aktualnie dzieje w arkuszu.

pasek stanu Excel

Rys. 2. Pasek stanu

M.in. informacje jakie znajdziemy na pasku stanu (patrz rysunek 3): Średnia(średnia zaznaczonych komórek), Licznik (liczba zaznaczonych komórek które zawierają dane), Suma (suma zaznaczonych komórek).

pasek stanu funkcje

Rys. 3. Pasek stanu wybrane funkcje