Nawigacja wewnątrz arkusza Excel

Arkusz Excela to siatka w skład której wchodzą komórki które ułożone są w wiersze numerowane od 1 do 1 048 576 i kolumny oznaczone A do  XFD (co daje nam maksymalną liczbę kolumn 16 384).

aktywna komórka w arkuszu excel
Rys. 1. Poruszanie się wewnątrz arkusza Excel, aktywna komórka
Na rysunku 1 widzimy aktywną komórkę o współrzędnych E3, gdy komórka jest aktywna możemy na niej przeprowadzać szereg działań m.in. wprowadzać dane, edytować itd. Poruszanie pomiędzy komórkami w arkuszu możemy wykonać na trzy sposoby, przy pomocy myszki, klawiatury bądź na zasadzie dotyku u rządzeniach z ekranem dotykowym.

Przy pomocy myszki

Aktywowanie komórki odbywa się po przez jednokrotne kliknięcie w komórkę.

Za pomocą klawiatury

Nawigowanie pomiędzy komórkami można wykonać przy pomocy kursora klawiatury.
Rys. 2. Kursor na klawiaturze komputera
Za pomocą klawiszy i skrótów klawiszowych:
Tab - przeskocz o jedną komórkę w prawo.
Enter - przejście o jedną komórkę w dół.
Shift + Enter - przejście o jedną komórkę do góry.
Ctrl + Strzałka (prawo / lewo / góra / dół) - poruszanie się po wypełnionych komórkach (bądź na sam koniec dokumentu) w zależności jaki kierunek strzałki z kursora klawiatury wybierzemy.
PAGE UP lub PAGE DOWN - przeskakiwanie o całe okno widoku arkusza, w dół lub w górę.
Ctrl + Backspace - gdy aktywna komórka jest po za widokiem ekranu ten skrót przesuwa arkusz tak żeby była widoczna.