Przyśpieszamy edycję danych - piszemy imię i nazwisko z wielkiej litery

Funkcje w Excelu pozwalają znacznie przyśpieszyć pracę wymagającą edycji tekstu w kilkudziesięciu rekordach.

Załóżmy że w kolumnie A mamy kilka tysięcy wierszy z imieniem i nazwiskiem, wszystko napisane wielkimi literami w formie: JOANNA NOWAK.

Dane z powyższego dokumentu mają posłużyć do korespondencji seryjnej, więc stosowne jest aby formę: JOANNA NOWAK zamienić na Joanna Nowak, edycja ręczna odpada ze względu na ilość danych. Przy pomocy funkcji, całą operację można wykonać nawet w 10 sekund, w sąsiedniej kolumnie w naszym przykładzie jest to komórka B1 wstawiamy funkcję w formacie =Z.WIELKIEJ.LITERY(A1), patrz rysunek 1.

funkcja zamiana z wielkiej litery Excel

Rys. 1.

Efekt działania funkcji, patrz rys. 2.

funkcja excel

Rys. 2.

Funkcję kopiujemy (przeciągając myszką) w dół do kolejnych rekordów

kopiowanie funkcji dla innych wartości

Rys. 3.

Kolejno zaznaczamy całą kolumnę B i ją kopiujemy możemy do tego użyć skrótu Ctrl + C, kolejno klikamy w komórkę A1 (patrz rys. 4)

kopiowanie danych imion i nazwisk

Rys. 4.

Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliśmy to klikamy w komórkę A1 i nadpisujemy zawartość kolumny B w kolumnie A w tym celu używamy polecenia: Narzędzia główna > Wklej > Wklej wartości, patrz rysunek 5.

kopiujemy i nadpisujemy dane w arkuszu excela

Rys. 5.

A oto efekt naszej pracy (patrz poniżej), teraz tylko wystarczy usunąć zawartość kolumny B.

koniec operacji na danych

Rys. 6.

Inne funkcje przy pomocy których wykonasz zmianę wielkości liter:

  • LITERY.WIELKIE - zamienia wszystkie litery na wielkie.
  • LITERY.MAŁE - zamienia wszystkie litery na małe.

Dzięki znajomości możliwości Excela operacje kilkugodzinne możemy wykonywać w kilka minut, dlatego zachęcam do zgłębiania wiedzy o tym programie.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)