Suma dodawanie Excel przykłady

Dodawanie / sumowanie wielu komórek w Excelu jest czynnością bardzo prostą i szybką dzięki formule =SUMA().

Znak równa się = to informacja dla programu Excel że chcemy wykonać pewne działanie przy pomocy formuły, w tym przypadku jest to formuła sumy SUMA().

Jak wprowadzić formułę? Klikamy jednokrotnie na komórkę (aktywujemy komórkę), formułę wprowadzamy w komórce lub w pasku formuły. Piszemy =SUMA( i klikamy w pierwszą komórkę którą chcemy dodać (kursor przyjmie formę białego krzyżyka) trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki zaznaczamy wszystkie komórki które zamierzamy sumować, w aktywnej komórce arkusza i na pasku formuły pojawi się zakres komórek, przyjmuje m.in. taki kształt =SUMA(C3:H3 kolejno klikamy z klawiatury w Enter i gotowe, Excel wykonał dodawanie.

Inne sposoby na wprowadzanie formuły =SUMA(). Formułę można wstawić przy pomocy menu wstążki wybierając zakładkę Narzędzia i klikamy Σ Autosumowanie, kolejny sposób to skrót z klawiatury Alt +, inny sposób to kliknięcie w ikonę przy pasku formuły fx pojawi okno w którym odnajdujemy naszą funkcję.

W poniższym przykładzie (patrz rysunek 1) jest tabela a w niej grafik zawierający wartości (ilość przepracowanych godzin tygodniowo), dodawanie wykonane na jednym wierszu. Widzimy że w komórce I3 została wprowadzona formuła z zakresem komórek, wystarczy tylko kliknąć w Enter aby dokończyć wyliczenie.

sumowanie wielu komórek w excelu tutorial przykład

Rys. 1. Dodawanie Suma w Excel

Gdy już z powodzeniem wykonaliśmy obliczenia na jednym wierszu, formułę możemy skopiować do innych wierszy. Klikamy na komórkę z formułą, najeżdżamy myszką ma prawy dolny róg komórki do momentu pojawienia się czarnego plusa +, znak plusa przytrzymując lewym klawiszem myszki przeciągamy w dół do końca tabeli, pola komórek wypełniają się wartościami (patrz rysunek 2). szkolenie suma tabela

Rys. 2. Kopiowanie funkcji suma dla innych komórek

Sumowanie zakresów z pojedynczymi komórkami (patrz rysunek 3), suma wszystkich tygodni zakres komórek I3:I9, plus wartości z dwóch pojedynczych komórek, jak to zrobić, wpisz =SUMA( zaznacz zakres komórek, otrzymamy =SUMA(I3:I9 następnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl klikaj w pojedyncze komórki  K3 i K6. Formuła przyjmie kształt =SUMA(I3:I9;K6;K3, następnie klikamy Enter i program dokona obliczenia.

suma w Excel

Rys. 3. Dodajemy zakres plus pojedyncze komórki

Już wprowadzoną formułę możemy edytować, dwukrotnie klikamy w komórkę i możemy przystąpić do edycji formuły.

Zmiana wartości w komórkach na których były prowadzone obliczenia spowodują również aktualizację sumy.

Komentarze


Napisz komentarz:

Podpis:


   =  (Antyspam)