Formuły / funkcje w Excel

widok menu excela

Rys. 1. Wstążka programu Excel i zakładka z Formułami

Formuły > zakładka biblioteka funkcji, są posortowane tematycznie:

 • Funkcje finansowe - pozwalają na wykonywanie różnego rodzaju obliczeń związanych z pieniędzmi. Np. można przy pomocy funkcji FV obliczyć zysk z lokaty, przy pomocy funkcji RATE obliczyć stopę procentową naszego kredytu na nowe auto lub motocykl. Natomiast wysokość raty pożyczki obliczymy za pomocą funkcji PMT.
 • Funkcje daty i godziny - pozwalają na operacje na datach i godzinach, analizowanie wartości dotyczących czasu, dodawanie i odejmowanie dat, czy też różnica miedzy datami, przykłady zastosowania funkcji DATA.RÓŻNICA() i konwersja daty - DATA.
 • Funkcje wyszukiwania i adresu - w tej kategorii funkcje służą do lokalizacji wartości zamieszczonych w listach, tabelach, m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO.
 • Funkcje matematyczne i trygonometryczne - przy pomocy tych funkcji wykonamy wszelkie obliczenia z działu królowej nauk czyli matematyki i trygonometrii. Najbardziej popularna funkcja SUMA lub SUMA.JEŻELI i gdy jest spełnionych kilka warunków SUMA.WARUNKÓW.
 • Funkcje statyczne - wyliczenia, analizy przeprowadzane na danych, m.in. można policzyć komórki jeżeli jest spełniony warunek, przykład zastosowania LICZ.JEŻELI
 • Funkcje tekstowe - pozwalają na zmiany, edycję, manipulację na ciągach tekstowych, można np. dokonać zmiany wielkości liter pierwszych, przykład Z.WIELKIEJ.LITERY, jak można wykorzystać funkcję PRAWY. Usunięcie zbędnych spacji - USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY. Zmiana tekstu na inny tekst - ZASTĄP.
 • Funkcje logiczne - w tej kategorii mamy do wyboru dziewięć funkcji, jedną z najbardziej przydatnych jest funkcja JEŻELI, pozwala tworzyć prostą ale zarazem funkcjonalną metodę podejmowanie określonego działania.
 • Funkcje informacyjne - pomagają w określeniu typu danych, np. CZY.LICZBA, CZY.TEKST, CZY.PARZYSTE, itd.
 • Funkcje inżynierskie - pozwalają na pracę z liczbami zespolonymi co przekłada się na konwersację wartości w różnych systemach liczenia i miar.
 • Funkcje modułowe - umożliwiają manipulację danymi OLAP.
 • Funkcje zgodności - funkcje statystyczne zachowane ze starszych wersji.
 • Funkcje sieciowe - trzy funkcje odnośnie sieci WWW.